Over 30 års erfaring    Hurtig og effektiv bekæmpelse   

Støtter Danske Hospitalsklovne    Støtter Bøgstedløbet

Kontakt os

​Telefon: 98 96 53 55

e-mail: nss@nss-miljoe.dk

Gåsebiller -  gåsebillelarver

Gåsebillelarver er et stort problem i græsplæner på sandet jord, hvilket der er rigeligt af i Nordjylland, hvor plagen visse steder er meget stor.

Gåsebillelarvernes gnaven af græsrødder kan medføre, at store partier af plænen ødelægges. Samtidig kommer fuglene og river græstoppene op for at lede efter larverne. Det gør problemet​ problemet endnu mere synligt.

​Gåsebiller

Gåsebiller yngler én generation pr. år. De voksne biller kommer frem fra slutningen af maj og parrer sig umiddelbart efter.

Efter parringen lægger hunnen æggene nede i græsset tæt på jorden. I denne periode flyver gåsebillerne lavt over plænen. Efterfølgende regn eller dug vil føre æggene helt ned i jorden.

​Når de er færdige med formeringen, søger gåsebillerne højere op og opleves så i buske og køkkenhaver, hvor de æder af forskellige blomster, blade eller nydannede frugter. De voksne biller er planteædere, som lever af mange løvtræers blade. Billerne ædes i løbet af sensommeren af fugle, spidsmus, pindsvin og ræve.

Langt de fleste æg bliver lagt inden for de første 4 dage i det område, hvor gåsebillerne er udklækket. Spredning sker ved hjælp af vinden. Jo mere det blæser, når gåsebillerne kommer op, des større bliver spredningen. Laverne kommer frem 4–5 uger efter, at æggene er lagt.

Larverne ødelægger græsrødderne

Gåsebillelarverne i første stadie lever af dødt, organisk materiale i jorden, mens de i andet stadie lever af fine græsrødder, og i det tredie gnaver larverne græsrødderne helt over. Og så kommer fuglene for at rode i jorden.

Larverne findes i de øverste jordlag indtil oktober, hvor de gnaver sig ned for at overvintre. Forpupningen sker i april det følgende år og gåsebillerne klækkes i maj.

Og så starter det hele forfra - bare med et større antal end foregående år, og dermed større skade på græsplænen.

De voksne biller er ca. 1 cm lange og glinsende med brune dækvinger - ganske flotte. På træer og buske ses billernes gnav som ukarakteristiske og uregelmæssige huller i bladene.

Gåsebillelarverne er også ca. 1 cm lange, bleghvide og krumme med brunt hoved. Larvernes gnav i græsrødderne ses som gulfarvning, visne og fuldstændig ødelæggelse af store partier af græsplænen. Skaden er altid værst i plæner på sandjord.

 

​Hurtig og effektiv myrebekæmpelse

NSS-Miljø yder miljøvenlig insektbekæmpelse​.

Indhent et tilbud her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Firmainformation

​NSS-Miljø

CVR: 13065438​​

​Kontakt os​

​Telefon: 98 96 53 55

E-mail: nss@nss-miljoe.dk​​