Over 30 års erfaring    Hurtig og effektiv bekæmpelse   

Støtter Danske Hospitalsklovne    Støtter Bøgstedløbet

Kontakt os

​Telefon: 98 96 53 55

e-mail: nss@nss-miljoe.dk

Feriehuse i Danmark

Undgå ærgrelserne med myrer - klitorme - lopper - ørentvister - hvepseboer i feriehuset

Et service-abonnement i et helt år* løser problemet.

​Lejer du ydermere feriehuset ud, skal der gøres noget med det samme.

Ellers rejser lejeren måske! Og så ryger lejeindtægten!!

Med et service-abonnement er du sikker på, at hver gang du eller lejeren klager, bliver der foretaget en bekæmpelse senest dagen efter. Lejer du ikke feriehuset ud via udlejningsbureau, men står for udlejningen selv, så er det selvfølgelig dig, som ringer til os.

​Vores service er den samme.

Vidste du for resten, at ingen forsikringsselskaber dækker for selve bekæmpelsen, hvis dit hus f.eks. er angrebet af herkulesmyrer. Det dækker service-abonnementet!​

​*Abonnementet løber fra den 15/3 til den 14/3 det følgende år.

Feriehus brochure

Du kan hente vores feriehus brochure lige her

​Du har følgende muligheder

Feriehuse uden swimmingpool.

Type 1:   945,- kr. årligt.​

1. Husets sokkel får udvendigt en forebyggende behandling i maj måned.

Denne behandling minimerer risikoen for, at de krybende insekter når ind i huset.

2. Hver gang du eller en lejer klager over udefra krybende insekter,

hvepsebo eller dyrelopper i feriehuset, foretager vi bekæmpelse senest dagen efter.


Anbefales især i områder med mange ørentvister eller klitorme.

Anbefales kraftigt i områder, hvor der er fundet herkulesmyrer:
Anbefales af forsikringsselskaber som forebyggende foranstaltning mod herkulesmyre-angreb.

​Feriehuse uden swimmingpool.

Type 2:   795,- kr. årligt.​

Som type 1, dog uden den forebyggende behandling (pkt. 1)

Feriehuse med swimmingpool.

Type 3:   1195,- kr. årligt.

1. Husets sokkel får udvendig en forebyggende behandling i maj måned.

Denne behandling minimerer risikoen for, at de krybende insekter når ind i huset.

2. Hver gang du eller en lejer klager over udefra krybende insekter, hvepsebo eller dyrelopper

i feriehuset, ringer dit udlejningsbureau til NSS-miljø.

Vi foretager så en bekæmpelse senest dagen efter.​​

Betingelser

Almindelige Betingelser:

Huset må ved tegning af abonnement ikke være plaget af krybende insekter. Er dette tilfældet, betales en fast rabatpris på kr. 1100,- inkl. moms for bekæmpelse af problemet foruden prisen for service-abonnementet.

Ved invasion af krybende insekter forstås antal af udefra kommende myrer, ørentvister, tusindben og andre krybende insekter i en sådan mængde, at de er generende ved ophold i huset. 

Ved bekæmpelse menes fjernelse af det aktuelle insektproblem ved hjælp af sprøjtning. Gasning af huset, for at bekæmpe problemet, er ikke inkluderet i abonnementet.

Huset skal være plaget i en sådan grad, at en bekæmpelse skønnes nødvendig for at kunne udleje dette.
En lejers beklagelse over krybende insekter anses af NSS-Miljø som værende en invasion.

Myrebo under hus:
Myreboer under huset er inkluderet i det omfang, hvor myreboet kan bekæmpes uden at skulle adskille / fjerne / bore i husets bygning.

Såfremt dette er nødvendigt, betales efter aftale.

Tidsfrist for bekæmpelse:
Bekæmpelsen foretages helst samme dag, som anmeldelsen om problemet modtages. Dog senest næste dag.

Der holdes ferielukket 4 uger i sept. / okt. måned.

​​

Udlejningsbureau:
Er feriehuset tilknyttet et udlejningsbureau, bedes du notere navnet på bureauet samt Reg. nr./ katalog nr.

Vi vil så informere udlejningebureauet om, at de skal kontakte NSS-Miljø ved en bekæmpelse af krybende insekter.

Skiftes udlejningsbureau, beder vi dig meddele os dette. Vi orienterer så det nye bureau om ordningen.

Undtagelser:

Bekæmpelse af væggelus er ikke inkluderet, da denne nødvendiggør adskillelse af senge, skabe, reoler m.m. samt fjernelse af fodlister, væglamper m.m.

Bekæmpelse af bænkebidere er ikke inkluderet, idet deres tilstedeværelse er betinget af fugt i huset.
Edderkopper er nyttedyr i såvel naturen som i huset og er derfor ikke inkluderet.
Bekæmpelse af skolopendre og andre insekter, der kommer fra tagkonstruktionen, er ikke inkluderet, da dette kræver en speciel behandling i forbindelse med opførelsen af taget.

*Løbetid, opsigelse, betaling:
Service-abonnementet er gældende for 1 år ad gangen fra 15. marts til 14. marts det følgende år.

Ordningen forlænges automatisk indtil opsigelse.
Opsigelse sker ved skriftlig henvendelse senest 14. marts det pågældende år.

Betaling for service-abonnementet sker 1 gang årligt. Du modtager i februar et brev med informationer om eventuelle ændringer i abonnementet samt betalingsmuligheder. Betaling senest 15. marts.​

​Hurtig og effektiv myrebekæmpelse

NSS-Miljø yder miljøvenlig insektbekæmpelse​.

Indhent et tilbud her

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Firmainformation

​NSS-Miljø

CVR: 13065438​​

​Kontakt os​

​Telefon: 98 96 53 55

E-mail: nss@nss-miljoe.dk​​