Kontakt os

​Telefon: 98 96 53 55

e-mail: nss@nss-miljoe.dk

Gåsebiller og stankelben

​​Gåsebillelarver er et stort problem i græsplæner på sandet jord, hvilket der er rigeligt af i Nordjylland, hvor plagen visse steder er meget stor. Derfor er bekæmpelse af gåsebillelarver en rigtig god ide. På gåsebillelarvernes gnaven på græsrødderne kan medføre, at store partier af plænen ødelægges. Samtidig kommer fuglene og river græstoppene op for at lede efter larverne. Det gør problemet endnu mere synligt og gør samtidig også bekæmpelse af gåsebillelarverne mere nødvendig.

Bekæmpelse af gåsebillelarver skal foretages i perioden ultimo maj - primo juli.

Gåsebillelarver i græsplænen

De voksne gåsebiller er planteædere, som lever af mange løvtræers blade. Larverne lever i jorden og æder næsten udelukkende af græsrødder. Billerne ædes i løbet af sensommeren af fugle, spidsmus, pindsvin og ræve.

Gåsebiller er små langhårede

Gåsebillelarven

​​​ Foto: Bjørli Martha Lehrmann

Gåsebiller har én generation pr. år. De voksne biller kommer frem fra slutningen af maj, (afhængig af hvor hvor lang tid frosten varer. I 2013 resulterede den lange vinter med frost i jorden i marts måned en forsinkelse i tidspunktet, hvor gåsebillerne begyndte at flyve) og parrer sig. Derefter graver hunnerne sig ned (fortrinsvis i let jord) og lægger de fleste af deres æg. I denne periode flyver gåsebillerne lavt over plænen. Når graver de sig op igen, er de færdige med formeringen og opleves så i buske og køkkenhaver, hvor de æder af forskellige blomster, blade eller nydannede frugter. Langt de fleste æg bliver lagt inden for de første 4 dage i det område, hvor gåsebillerne er udklækket. Spredning sker ved hjælp af vinden. Jo mere det blæser, når gåsebillerne kommer op, des større bliver spredningen. Larverne kommer frem 4–5 uger efter, at æggene er lagt. 

Gåsebillelarverne i første stadie lever af dødt, organisk materiale i jorden, mens de i andet stadie lever af fine græsrødder, og i det tredje gnaver larverne græsrødderne helt over. Og så kommer fuglene for at rode i jorden. 

Larverne findes i de øverste jordlag indtil oktober, hvor de graver sig ned for at overvintre. Forpupningen sker i april det følgende år og gåsebillerne klækkes i maj.

Og så starter det hele forfra - bare med et større antal end det foregående år, og dermed større skade på græsplænen!​

​De voksne biller er ca. 1 cm lange og glinsende med brune dækvinger. På træer og buske ses billernes gnav som ukarakteristiske og uregelmæssige huller i bladene.

Larverne er også ca. 1 cm lange, bleghvide og krumme med brunt hoved. Larvernes gnav i græsrødderne ses som gulfarvning, visning og fuldstændig ødelæggelse af store partier i græsplænen. Skaden er altid værst i plæner på sandjord.

Stankelbenlarver i græsplænen

Udviklingen er 1-årig – d.v.s. at den kun laver 1 ny generation årligt. Hunnen lægger 300-400 æg i august-september måned, idet læggebrod­den stikkes ned mellem græsstråene. Æggene klækkes i løbet af 2-3 uger. Et fugtigt miljø fremmer såvel æggenes klækning som udviklingen af de små larver. I løbet af efteråret vokser de til en størrelse på 15-20 mm og overvintrer som sådan. Til foråret øges larvernes størrelse efterhånden til en længde på 35-40 mm. I juni-juli måned finder forpupningen sted - det sker i jorden. Hovedparten af pupperne klækkes i august måned, og det udvoksede insekt kommer frem parat til at sætte næste generation i verden.​​

​De gråbrune larver kan allerede i efteråret udrette en del skade på græsset. Efter vinteren kan larveantallet være reduceret drastisk, hvilket afhænger af vejret. Om foråret begynder larverne at æde af græsset igen, hvor de i udvokset tilstand er 3-4 cm lange. Det er i foråret og forsommeren, at de største skader kan opstå. Indirekte skader som følge af fugle, der hakker og roder efter stankelbenslarverne, forekommer også. I juli-august forpupper larverne sig og efter 2-3 uger kommer de voksne stankelben op af jorden for at sværme og lægge æg.

Stankelbenlarver​

​Hurtig og effektiv myrebekæmpelse

NSS-Miljø yder miljøvenlig insektbekæmpelse​.

Kontakt os i dag

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi er medlem af​

Vi er sponsor for

​Firmainformation

​NSS-Miljø

CVR: 13065438​​

​Kontakt os​

​Telefon: 98 96 53 55

E-mail: nss@nss-miljoe.dk​​

​​Her ligger vi

Bøgstedvej 277

9800 Hjørring​​